Τι είναι η παχυμετρία κερατοειδούς;

Είναι μία μη επεμβατική μέθοδος μέτρησης του πάχους της πρόσθιας στοιβάδας του οφθαλμού (του κερατοειδούς χιτώνα).

Η μέθοδος αυτή βρίσκει εφαρμογή και προσφέρει σημαντικές πληροφορίες στα κάτωθι:

Α) Προεγχειρητικός έλεγχος διαθλαστικών επεμβάσεων για την διόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού. Στις περιπτώσεις αυτές το πάχος του κερατοειδούς πρέπει να είναι επαρκές ώστε να μπορούν να διορθωθούν οι βαθμοί που επιθυμούμε (παραδείγματος χάριν της μυωπίας).

Β) Διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος. Πιο συγκεκριμένα, το μικρό πάχος του κερατοειδούς συνοδεύεται από μεγαλύτερη πιθανότητα για την εμφάνιση και επιδείνωση της ασθένειας του γλαυκώματος. Επιπρόσθετα, η τιμή της παχυμετρίας επηρέαζει και τις μετρήσεις της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Γ) Διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων του κερατοειδούς όπως η δυστροφία Fuchs, οι οποίες προκαλούν οίδημα του κερατοειδούς και απώλεια της διαύγειάς του.

Δ) Μεταμόσχευση κερατοειδούς. Στην περίπτωση αυτή, η εξέταση της παχυμετρίας προσφέρει πληροφορίες τόσο προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά.

Το ιατρείο μας διαθέτει την οπτική τομογραφία συνοχής Avanti Angiovue του αμερικανικού οίκου Οptovue, η οποία παρέχει εξαιρετικά αξιόπιστη και ταχεία μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς.