Τι είναι η οπτική τομογραφία συνοχής;

Η οπτική τομογραφία συνοχής ( OCT) αποτελεί μέθοδο δισδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης όλων των στοιβάδων του οφθαλμού από το πρόσθιο τμήμα του (κερατοειδής χιτώνας) έως το οπίσθιο τμήμα του (αμφιβληστροειδής και χοριοειδής χιτώνας, οπτικό νεύρο). Με εξαιρετικά λεπτές τομές της τάξης των μm προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, το γλαύκωμα και οι παθήσεις του κερατοειδούς.

Το ιατρείο μας είναι εξοπλισμένο με την ιδιαίτερα εξελιγμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη οπτική τομογραφία συνοχής Avanti Angiovue του αμερικανικού οίκου Optovue.