Το οπτικό πεδίο του οφθαλμού αποτελεί τον χώρο που μπορεί να αντιληφθεί ο οφθαλμός όταν προσηλώνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Η μελέτη του είναι ιδιαίτερα σημαντική για την διάγνωση και παρακολούθηση σοβαρών παθήσεων του οφθαλμού όπως είναι το γλαύκωμα και οι παθήσεις του οπτικού νεύρου αλλά και νευρολογικών παθήσεων.

 

Τι είναι η στατική αυτοματοποιημένη περιμετρία (Standard Automated Peripmetry);

Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την αξιολόγηση του οπτικού πεδίου του οφθαλμού. Κατά την εξέταση αυτή, ο ασθενής προσηλώνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και καλείται να επιβεβαιώσει εάν αντιλαμβάνεται την παρουσία φωτεινών ερεθισμάτων διαφορετικής έντασης τα οποία εμφανίζονται σε προκαθορισμένα σημεία. Στην συνέχεια, οι απαντήσεις του ασθενούς στα εξεταζόμενα σημεία συγκρίνονται με τις απαντήσεις φυσιολογικού πληθυσμού ίδιας ηλικίας.

Το ιατρείο μας διαθέτει τον τελευταίας τεχνολογίας αναλυτή οπτικών πεδίων του οίκου Optopol ο οποίος παρέχει την δυνατότητα ιδιαίτερα αξιόπιστης, ταχείας και φιλικής προς τον ασθενή εξέτασης.