ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ OCT - ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ AVANTI ANGIOVUE ΤΗΣ OPTOVUE

Το ιατρείο μας διαθέτει την οπτική τομογραφία συνοχής και OCT αγγειογραφία Avanti Angiovue του αμερικανικού οίκου Optovue.

To Avanti Angiovue προσφέρει εξαιρετική απεικόνιση  όλων των τμημάτων του οφθαλμού, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων όπως:

1) ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και οι αγγειακές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς.

2) ΓΛΑΥΚΩΜΑ. Με την δυνατότητα να απεικονίσει τις αλλοιώσεις του οπτικού νεύρου και των γαγγλιακών κυττάρων του αμφιβληστροειδούς, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την διάγνωση και παρακολούθηση της πάθησης. Επιπλέον, ο τομογράφος Avanti Angiovue του Αμερικανικού κατασκευαστικού οίκου Optovue ενσωματώνει λογισμικό το οποίο διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένη αξιοπιστία που προκύπτει μέσα από πλήθος δημοσιευμένων κλινικών μελετών. Επιπλέον η Optovue, διαθέτει και μετρά τον δείκτη FLV (Focal Loss Volume) ο οποίος είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για την αξιοπιστία του στην ανίχνευση του πρώιμου γλαυκώματος.

3) ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΑ. Με βάθος σάρωσης στα 3mm, έχει την δυνατότητα να απεικονίσει τον χοριοειδή χιτώνα του οφθαλμού και να δώσει  κρίσιμες διαγνωστικές  απαντήσεις σε παθήσεις  όπως η κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια και η πολυποειδική χοριοειδική αγγειοπάθεια.

4) ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ. Αξιολογεί ποσοτικά και ποιοτικά τον κερατοειδή χιτώνα του οφθαλμού, προσφέροντας κρίσιμες πληροφορίες για την  διάγνωση πιθανού κερατόκωνου, δυστροφιών κερατοειδούς, την παρακολούθηση της ξηροφθαλμίας καθώς και ασθενών που φορούν φακούς επαφής.

Επιπλέον παρέχει πολύτιμες πληροφορίες  κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο διαθλαστικών επεμβάσεων (για διόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού)

Με την λειτουργία της OCT αγγειογραφίας, το Avanti AngioVue παρέχει εικόνα της ροής του αίματος των αγγείων του αμφιβληστροειδούς, σε όλες τις στοιβάδες του , μόνο με μία εξέταση και χωρίς μυδρίαση ή κάποια σκιαγραφική ουσία (φάρμακο). Ο κατασκευαστικός οίκος Optovue είναι ο οίκος που εφηύρε την λειτουργία της  αγγειογραφίας και είναι ο οίκος που έχει την μεγαλύτερη εμπειρία στον τομέα αυτό. 

Η ακρίβεια και η αξιοπιστία του Avanti Angiovue είναι αποδεδειγμένη μέσα από διεθνείς επιστημονικές μελέτες. Πάνω από 500 μελέτες-εργασίες και δημοσιεύσεις που έχουν γίνει για την νέα λειτουργία της OCT Αγγειογραφίας, έχουν βασιστεί στον τομογράφο – αγγειογράφο Avanti Angiovue.

Επιπλέον για όλες τις μελέτες που πραγματοποιεί το Avanti AngioVue, διαθέτει την μεγαλύτερη βάση δεδομένων (Normative Database) των φυσιολογικών τιμών ανά ηλικία, φύλο, εθνικότητα, προσφέροντας πολύ αξιόπιστα και απόλυτα συγκρίσιμα αποτελέσματα.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ OPTOPOL PTS – 925W

Το οπτικό πεδίο του οφθαλμού αποτελεί τον χώρο που μπορεί να αντιληφθεί ο οφθαλμός όταν προσηλώνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Η μελέτη του είναι ιδιαίτερα σημαντική για την διάγνωση και παρακολούθηση σοβαρών παθήσεων του οφθαλμού όπως είναι το γλαύκωμα και οι παθήσεις του οπτικού νεύρου, αλλά και νευρολογικών παθήσεων.

Τι είναι η στατική αυτοματοποιημένη περιμετρία (Standard Automated Peripmetry);

Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την αξιολόγηση του οπτικού πεδίου του οφθαλμού. Κατά την εξέταση ο ασθενής προσηλώνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και καλείται να επιβεβαιώσει εάν αντιλαμβάνεται την παρουσία φωτεινών ερεθισμάτων διαφορετικής έντασης τα οποία εμφανίζονται σε προκαθορισμένα σημεία. Στην συνέχεια οι απαντήσεις του ασθενούς στα εξεταζόμενα σημεία συγκρίνονται με τις απαντήσεις φυσιολογικού πληθυσμού ίδιας ηλικίας.

O τελευταίας τεχνολογίας αναλυτής οπτικών πεδίων PTS 925W του οίκου Optopol προσφέρει γρήγορη και μεγάλης ακρίβειας και αξιοπιστίας μελέτη του οπτικού πεδίου του οφθαλμού. Με το εξελιγμένο λογισμικό του και την ποικιλία εξεταστικών μεθόδων που διαθέτει, προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την διάγνωση και παρακολούθηση τόσο του γλαυκώματος όσο και πλειάδας άλλων παθήσεων.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ - ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΟ SPEEDY K-2 ΤΗΣ RIGHTON

Για την σωστή διάγνωση των διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού) και την χορήγηση γυαλιών ή φακών επαφής καθώς επίσης και για τον ακριβή προεγχειρητικό έλεγχο διαθλαστικών επεμβάσεων (π.χ laser μυωπίας), απαραίτητη είναι η μέγιστη ακρίβεια των μετρήσεων. Αυτή την δυνατότητα προσφέρει το τελευταίας τεχνολογίας αυτόματο διαθλασίμετρο – κερατόμετρο Speedy k2 του κορυφαίου ιαπωνικού οίκου RIGHTON. Με ταχύτατες μετρήσεις και ειδικό πρόγραμμα για παιδιά αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στην διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση των διαθλαστικών ανωμαλιών.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΟΜΕΤΡΟ EAL-100 ΤΗΣ RIGHTON

Κατά τον έλεγχο για διαθλαστικές ανωμαλίες (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός, πρεσβυωπία) συχνά απαιτείται η ακριβής μέτρηση των προηγούμενων γυαλιών ή φακών επαφής φέρει ο ασθενής. Με την εγγύηση του κορυφαίου ιαπωνικού οίκου RIGHTON, το αυτόματο ηλεκτρονικό φακόμετρο EAL – 100 προσφέρει μέγιστη αξιοπιστία στις μετρήσεις των φακών για τα γυαλιά και των φακών επαφής.