– Καψουλοτομή για την αντιμετώπιση της θόλωσης του οπισθίου περιφακίου

– Ιριδοτομή για την αντιμετώπιση γλαυκώματος

 

Τι είναι η θόλωση οπισθίου περιφακίου;

Είναι η απώλεια της διαύγειας της περιοχής του οπισθίου περιφακίου. Ονομάζεται και δευτερογενής καταρράκτης. Συμβαίνει μετά από χειρουργείο καταρράκτη και προκαλεί συμπτώματα όπως θόλωση της όρασης, δυσκολία κατά το διάβασμα σε κοντινή απόσταση και φωτεινή άλω γύρω από τα αντικείμενα. Οφείλεται σε μετανάστευση και διαφοροποίηση των επιθηλιακών κυττάρων του φακού που απέμειναν μετά το χειρουργείο καταρράκτη, στην περιοχή του οπισθίου περιφακίου.

Τι είναι η σχάση του θολωμένου οπισθίου περιφακίου;

Είναι η τεχνική κατά την οποία χρησιμοποιούμε ένα ειδικό είδος laser (YAG laser) προκειμένου να γίνει σχάση και διάνοιξη της θολωμένης περιοχής του περιφακίου. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα και εάν δεν συνυπάρχει άλλη παθολογία του οφθαλμού περιμένουμε βελτίωση της όρασης μέσα στις πρώτες 24 ώρες.

 

Υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες;

Είναι σπάνιες και περιλαμβάνουν συλλογή υγρού στην ωχρά κηλίδα – οίδημα ωχράς κηλίδας, παροδική αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και  πολύ σπάνια αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.

 

Τι είναι το γλαύκωμα κλειστής γωνίας;

Είναι η κατηγορία εκείνη του γλαυκώματος στην οποία η δομή του οφθαλμού η οποία ονομάζεται γωνία του προσθίου θαλάμου είναι κλειστή σε άλλοτε άλλο ποσοστό. Ως γωνία του προσθίου θαλάμου ονομάζεται η περιοχή μεταξύ της ίριδας και του κερατοειδή. Αυτή περιέχει τον διηθητικό ηθμό και είναι υπεύθυνη για τη αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού. Η κλειστή γωνία έχει σαν αποτέλεσμα η αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού να δυσχεραίνεται και η πίεση εντός του οφθαλμού να αυξάνεται. Το γλαύκωμα κλειστής γωνίας διακρίνεται σε χρόνιο και σε οξύ, με το τελευταίο μάλιστα να συνοδεύεται από θορυβώδη συμπτώματα και να είναι ιδιαίτερα απειλητικό για την όραση εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

 

Τι είναι η ιριδοτομή;

Είναι η διάνοιξης μίας οπής στην ίριδα (το χρωματιστό τμήμα του οφθαλμού) χρησιμοποιώντας το YAG laser. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την διάνοιξη της γωνίας του οφθαλμού, την διευκόλυνση της αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού και την μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η μέθοδος βρίσκει κύρια εφαρμογή στην αντιμετώπιση της κρίσης οξέως γλαυκώματος κλειστής γωνίας – κατάστασης απειλητικής για την όραση εάν δε αντιμετωπιστεί άμεσα. Επιπλέον χρησιμοποιείται και για την αντιμετώπιση του χρόνιου γλαυκώματος κλειστής γωνίας καθώς και για άλλους τύπους γλαυκώματος όπως είναι το χρωστικό.

 

Υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες;

Αυτές περιλαμβάνουν φλεγμονή, αιμορραγία στο σημείο του laser και αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, οι οποίες στην μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων είναι παροδικές. Σοβαρότερες αλλά εξαιρετικά σπάνιες είναι το θάμβος όρασης και η διπλωπία.