– Για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος ανοικτής γωνίας.

 

H τεχνική SLT (επιλεκτική laser τραμπεκουλοπλαστική) στοχεύει στο να επιτύχει την μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης και συνακόλουθα την αντιμετώπιση του γλαυκώματος.

Πού χρησιμοποιείται;

Χρησιμοποιείται στην θεραπεία του γλαυκώματος ανοικτής γωνίας, συνήθως όταν η θεραπεία με κολλύρια δεν είναι επαρκής ή όταν αυτά προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται και ως αρχική θεραπεία.

 

Ποια είναι η διαδικασία;

Κατά την τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ένα εξειδικευμένο είδος laser (Yag Laser) το οποίο εφαρμόζεται στην δομή του οφθαλμού η οποία ονομάζεται διηθητικός ηθμός (trabecular meshwork) και η οποία είναι υπεύθυνη για την αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού. Αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας του διηθητικού ηθμού και η μείωση της πίεσης εντός του οφθαλμού.

 

Υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες;

Γενικά είναι μία ασφαλής διαδικασία. Μετά την εφαρμογή του εμφανίζεται κάποιος βαθμός ενδοφθάλμιας φλεγμονής, συνήθως ήπιας. Σπάνια μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης η οποία στην μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά και υποχωρεί εντός 24 ώρου.