Η τεχνική αυτή (φωτοπηξία με laser) χρησιμοποιεί ειδική κατηγορία ακτίνων laser προκειμένου να δημιουργήσει μικρού μεγέθους ουλές στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού. Bρίσκει εφαρμογή στην αντιμετώπιση της διαρροής των αμφιβληστροειδικών αγγείων καθώς και στην υποχώρηση των παθολογικών αγγείων (νεοαγγείων) στις περιπτώσεις παθήσεων όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και η απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς. Επιπρόσθετα, με την τεχνική αυτή, μπορεί να περιχαρακωθεί μία ρωγμή αμφιβληστροειδούς και συνακόλουθα να αποφευχθεί η δημιουργία της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς η οποία μπορεί να απειλήσει την όραση του οφθαλμού.