Με την τεχνική αυτή, φαρμακευτικοί παράγοντες όπως είναι οι παράγοντες antiVEGF και τα στεροειδή εγχέονται στο εσωτερικό του οφθαλμού (στο υαλώδες σώμα).

Οι ενδοϋαλοειδικές ενέσεις αποτελούν σήμερα ακρογωνιαίο λίθο στην θεραπεία παθήσεων όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας και το οίδημα ωχράς κηλίδας λόγω απόφραξης φλέβας αμφιβληστροειδούς.

 

Τι περιλαμβάνει η τεχνική;

Μετά από αναισθησία του οφθαλμού και ισχυρή αντισηψία της περιοχής, τοποθετείται βλεφαροδιαστολέας που συγκρατεί το μάτι ανοικτό. Στην συνέχεια ζητείται από τον ασθενή να κοιτάξει σε κατεύθυνση αντίθετη από το σημείο της ένεσης και κατόπιν μια πολύ λεπτή βελόνα διαπερνά το τοίχωμα του οφθαλμού σε συγκεκριμένη περιοχή (pars plana) και εγχέει τον φαρμακευτικό παράγοντα στο εσωτερικό του οφθαλμού. Στην συνέχεια η βελόνα απομακρύνεται με προσοχή και τέλος αφαιρείται ο βλεφαροδιαστολέας.

Είναι επώδυνη;

Κατά κανόνα η διαδικασία δεν είναι επώδυνη και ο ασθενής αντιλαμβάνεται μόνο ένα αίσθημα πίεσης την στιγμή της ένεσης. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο ασθενής στρέφει το βλέμμα του σε κατεύθυνση αντίθετη από το σημείο της ένεσης και με αυτόν τον τρόπο δεν αντιλαμβάνεται την βελόνα να κατευθύνεται προς τον οφθαλμό του.

 

Πόσο ασφαλής είναι η τεχνική;

Η τεχνική αυτή συνοδεύεται από πολύ υψηλά ποσοστά ασφάλειας. Εξαιρετικά σπάνιες είναι οι απειλητικές για την όραση επιπλοκές (απόφραξη αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς, ενδοφθαλμίτιδα, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς). Πιο συχνές είναι η αιμορραγία στο εξωτερικό τμήμα του οφθαλμού (υπόσφαγμα), οι μυιοψίες (μυγάκια) και το αίσθημα ξένου σώματος, αλλά αυτά υποχωρούν πλήρως εντός λίγων ημερών.