– Για διόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού

Τι είναι διαθλαστική χειρουργική;

Με τον όρο διαθλαστική χειρουργική εννοούμε το σύνολο των χειρουργικών επεμβάσεων που χρησιμοποιούνται για την διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών του οφθαλμού (μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού). Εξέχουσα θέση κατέχουν οι επεμβάσεις laser και στόχος είναι η απαλλαγή του ασθενούς από τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής.

Η διαθλαστική χειρουργική με μια γρήγορη ματιά

Για την λειτουργία της όρασης, ο οφθαλμός λειτουργεί όπως μία φωτογραφική μηχανή: Το πρόσθιο τμήμα του, ο κερατοειδής χιτώνας (και δευτερευόντως ο κρυσταλλοειδή φακός) αντιστοιχεί στον φωτογραφικό φακό ο οποίος εστιάζει την εικόνα ενός αντικειμένου στο «φωτογραφικό φιλμ» του ματιού, τον αμφιβληστροειδή. Στην περίπτωση των διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού) το σύστημα κερατοειδής – φακός αδυνατεί να εστιάσει σωστά την εικόνα στον αμφιβληστροειδή και έτσι βλέπουμε θολά. Οι τεχνικές laser λύνουν αυτό το πρόβλημα τροποποιώντας το σχήμα του κερατοειδούς.

TRANS PRK

H τεχνική Trans PRK (Transepithelial Photorefractive Keratectomy) αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους διαθλαστικής χειρουργικής  για την διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας και του αστιγμαστισμού. Η μέθοδος επεμβαίνει στον κερατοειδή χιτώνα του οφθαλμού προκειμένου να μεταβάλλει το σχήμα και το πάχος του. Αποτελεί μέθοδο χωρίς επαφή – touch free αφού δεν εμπλέκει τη χρήση χειρουργικού εργαλείου. Πιο συγκεκριμένα, ένα εξειδικευμενο είδος laser (excimer laser) αφαιρεί την εξωτερική στοιβάδα του οφθαλμού, το κερατοειδικό επιθήλιο, χωρίς εργαλεία, χρήση αλκοόλης ή άλλη παρέμβαση. Στην συνέχεια ακολουθεί σμίλευση των βαθύτερων στοιβάδων του κερατοειδούς προκειμένου να επιτύχουμε την διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με ακρίβεια.

FEMTO LASIK

Αποτελεί από τις πλέον διαδεδομένες τεχνικές διαθλαστικής χειρουργικής με εφαρμογή για την διόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού. Στην τεχνική αυτή, με την βοήθεια του εξελιγμένου femtosecond laser διαχωρίζουμε το ανώτερο τμήμα του κερατοειδούς με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας κρημνός (flap). Στην συνέχεια ακολουθεί σμίλευση του κερατοειδούς με ακρίβεια προκειμένου να επιτευχθεί διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με βάση τους βαθμούς που επιθυμούμε. Στο τελευταίο βήμα ο κρημνός ο οποίος είχε δημιουργηθεί προηγουμένως επανατοποθετείται στη θέση του.

Είμαι κατάλληλος για επέμβαση laser;

Για να είστε υποψήφιοι για διαθλαστική επέμβαση πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

Να έχετε συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας σας.

Η συνταγή των γυαλιών σας να παραμένει σταθερή για τουλάχιστον ένα έτος

Ο κερατοειδής χιτώνας των οφθαλμών σας να διαθέτει επαρκές πάχος ώστε να επιτρέπει να διορθωθούν οι βαθμοί που απαιτούνται.

Να μην έχετε χρόνιες παθήσεις των οφθαλμών, ιδιαίτερα εάν αυτές είναι μη ρυθμισμένες

Εάν είστε γυναίκα, να μην είστε έγκυος και να μην θηλάζετε