Άσκηση ειδικότητας Οφθαλμολογίας στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Tο 2012 ξεκίνησε την άσκησή του στην ειδικότητα της Οφθαλμολογίας στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών όπου ασκήθηκε στο τμήμα Γλαυκώματος και στην Χειρουργική του καταρράκτη.