Άσκηση ειδικότητας Οφθαλμολογίας στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αθηνών Γ. Γεννηματάς

Το 2013 συνέχισε την άσκησή του ως ειδικευόμενος της Οφθαλμολογίας στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αθηνών Γ. Γεννηματάς, νοσοκομείου αναφοράς για οφθαλμολογικά νοσήματα. Εκεί ασκήθηκε στην χειρουργική του καταρράκτη καθώς και στα τμήματα Γλαυκώματος, Αμφιβληστροειδούς, Υαλοειδούς, Κερατοειδούς, Στραβισμού και Ηλεκτροφυσιολογίας.