Απονομή ειδικότητας Οφθαλμολογίας

Το 2016 του απονεμήθηκε ο τίτλος της ειδικότητας της Οφθαλμολογίας μετά από επιτυχία με άριστα, σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις.