Αποφοίτηση από Ιατρική Σχολή

Aποφοίτησε το 2007 από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό « ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ».