Αποφοίτηση από 4ο Λύκειο Λαμίας

Αποφοίτησε με άριστα από το 4ο Λύκειο Λαμίας το 2001 και πέτυχε μέσω του συστήματος των Πανελληνίων εξετάσεων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.